function wpcom_custom_jumplist_reader(){window.external.msSiteModeCreateJumplist("Entradas recientes");window.external.msSiteModeAddJumpListItem("XIII BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA. Del 29 de Agosto al 25 de Noviembre de 2012","/2012/08/29/xiii-bienal-de-arquitectura-de-venecia-del-29-de-agosto-al-25-de-noviembre-de-2012/","http://0.gravatar.com/blavatar/25961f1ae8b9bb38a6a5425f757a0351?s=16");window.external.msSiteModeAddJumpListItem("Buenos Aires_ Argentina: Exposici\u00f3n CASA FOA \"Molina Ciudad 2012 - F\u00e1brica\"","/2012/09/07/buenos-aires_-argentina-exposicion-casa-foa-molina-ciudad-2012-fabrica/","http://0.gravatar.com/blavatar/25961f1ae8b9bb38a6a5425f757a0351?s=16");window.external.msSiteModeAddJumpListItem("Buenos Aires_Argentina: Exposici\u00f3n en el MARQ. \"Swiss Positions\"","/2012/09/24/buenos-aires_agentina-exposicion-en-el-marq-swiss-positions/","http://0.gravatar.com/blavatar/25961f1ae8b9bb38a6a5425f757a0351?s=16");window.external.msSiteModeAddJumpListItem("Buenos Aires_Argentina: Exposici\u00f3n en el MARQ. \"Vivir La Vida. Proyectos de vivienda del taller de arquitectura Roca-Sard\u00edn\"","/2012/09/24/buenos-aires_argentina-exposicion-en-el-marq-vivir-la-vida-proyectos-de-vivienda-del-taller-de-arquitectura-roca-sardin/","http://0.gravatar.com/blavatar/25961f1ae8b9bb38a6a5425f757a0351?s=16");window.external.msSiteModeAddJumpListItem("Noticia: Caracas_Venezuela. Inauguran sede del Museo Nacional de Arquitectura. MUSARQ","/2012/10/01/noticia-caracas_venezuela-inauguran-sede-del-museo-nacional-de-arquitectura-musarq/","http://0.gravatar.com/blavatar/25961f1ae8b9bb38a6a5425f757a0351?s=16");} try{if(window.external && 'msIsSiteMode' in window.external){if (window.external.msIsSiteMode()){wpcom_custom_jumplist_reader();wpcom_sitemode_comment_notify();}}}catch(e){}